Wszystkie kolekcje
Najemcy
Płatności i opłaty
Czym jest żądanie zapłaty i jak mogę je zrealizować?
Czym jest żądanie zapłaty i jak mogę je zrealizować?

Ogłoszeniodawca przesłał mi żądanie zapłaty. Co dalej?

E
Napisane przez Erik Gruwel
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dzięki funkcji bezpiecznego obsługiwania płatności w HousingAnywhere właściciel nieruchomości za pośrednictwem naszej platformy może wysyłać Ci żądania zapłaty za czynsz, kaucję i inne opłaty.

Właściciel nieruchomości może wysłać Ci żądanie zapłaty bezpośrednio na stronie Rozmowy. Wówczas na tej stronie pojawi się komunikat systemowy. Ponadto otrzymasz e-maila z powiadomieniem.

Należność można uiścić bezpośrednio z poziomu strony Rozmowy lub wyświetlić szczegóły i status żądania w automatycznie aktualizowanym Przeglądzie żądań zapłaty.

Za każde żądanie zapłaty trzeba uregulować bezzwrotną opłatę serwisową (2,5%). Opłata jest aktualnie pobierana w przypadku nieruchomości w każdym regionie, z wyjątkiem USA i Wielkiej Brytanii. Dzięki przychodom z tej opłaty możemy ulepszać platformę w zakresie funkcjonalności, niezawodności i szybkości oraz bezpieczeństwa żądań zapłaty.

Działania HousingAnywhere:

  • Przesyłamy przypomnienia przed upływem terminu płatności (7 dni wcześniej, 3 dni wcześniej i w dniu upływu terminu).

  • Korzystaj z linku do śledzenia płatności na żywo i dla spokoju ducha sprawdzaj, co dzieje się z Twoimi pieniędzmi.

  • Przechowujemy bezpiecznie wszelkie płatności, które zostały przesłane, zanim wprowadziłeś(-aś) się do lokum. Podobnie jak w przypadku czynszu za pierwszy miesiąc prześlemy pieniądze właścicielowi nieruchomości po 48 godzinach od Twojej przeprowadzki do lokum.

Żądania zapłaty można zrealizować za pomocą większości kart kredytowych.

Jeśli Twoja rezerwacja zostanie potem anulowana, to samo stanie się z każdym przyszłym żądaniem zapłaty.

Jeśli zrealizowałeś(-aś) już żądane zapłaty i zdążyłeś(-aś) się wprowadzić do lokum lub z niego wyprowadzić, nie otrzymasz zwrotu kwoty zażądanej przez właściciela nieruchomości.

Wciąż musisz zapłacić nieuregulowane żądania zapłaty z Twojego okresu najmu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?